Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

Na Vánoční jarmark se připravovali i žáci 4. A  se svými rodiči v úterý 28. listopadu. V odpoledních hodinách se sešli ve škole a společně vyráběli krásné vánoční dekorace, které jste si mohli prohlédnout na Vánočním jarmarku ve čtvrtek.

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhnou volby do školské rady ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Volby se budou konat v učebně 8. A od 14,00 do 16,00. Do školské rady budou zvoleni dva zákonní zástupci žáků.

Navržení kandidáti:

Bc. Miroslava Červená; pedagog ZŠ, Katusice, zákonný zástupce žákyně 7. ročníku

p. Jan Dvořák; technik, Mladá Boleslav, zákonný zástupce žáka 4. ročníku

ing. Helena Melicharová; geodet, Bakov nad Jizerou, zákonný zástupce žákyně 8. ročníku

pí. Eva Sporyschová; logistik, Bakov nad Jizerou, zákonný zástupce žáků 1., 5., 9. ročníku

Informativní schůzka pro rodiče ohledně zájezdu do Anglie se koná v úterý 21. 11. 2017 od 15,30 v učebně 6. A.

Přihlášky (žáci 2. stupně) a bližší informace u paní učitelky Bělohlávkové.

V pondělí 23. 11. 2017 proběhla společná akce školy a BK Mladá Boleslav, Patronace sportovních tříd.

Do školy zavítali hráči a zástupci BK Boleslav David Vrbata a Bc. Denisa Apková

  1. třída: 1. A Holík Petr + 1. B Jan Růžička
  2. třída: 2. A Hanzlík Jan + 2. B Tomáš Knotek
  3. třída: Ronald Knot + Procházka Martin
  4. třída:4. A Pabiška Lukáš +4. B Dominik Pacovský
  5. třída: Lenc Radan
  6. třída: Jakub Orsava
  7. třída: Jiří Říha
  8. třída: Musil Pavel
  9. třída: Klepiš Jakub

Všechny přítomné přivítala ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová. Zástupce každé hokejové třídy položil svému patronovi otázku, na kterou hráči ochotně odpovídali a tak se žáci dozvěděli spoustu zajímavých odpovědí. Hráči měli pro žáky připraveny kartičky s podpisem. Na závěr se všechny třídy se svými patrony a třídními učitelkami vyfotografovaly. 

  

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

 

 

Jako každý rok proběhla na naší škole finanční sbírka, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na sponzorování Makaka lvího v ZOO Liberec.

V rámci laboratorní práce osmých ročníků v ZOO předali žáci 18. října 2017 finanční sbírku zástupcům zahrady.

Žáci obdrželi dárcovský list a dozvěděli se některé zajímavosti ze života makaků.

Všem dárcům děkujeme.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 9. tříd – “Volba povolání” se konají v učebně přírodopisu.

9. A –  pondělí 6. 11. 2017 od 16,00 hod.

9. B – úterý 7. 11. 2017 od 16,00 hod.