Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhnou volby do školské rady ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Volby se budou konat v učebně 8. A od 14,00 do 16,00. Do školské rady budou zvoleni dva zákonní zástupci žáků.

Navržení kandidáti:

Bc. Miroslava Červená; pedagog ZŠ, Katusice, zákonný zástupce žákyně 7. ročníku

p. Jan Dvořák; technik, Mladá Boleslav, zákonný zástupce žáka 4. ročníku

ing. Helena Melicharová; geodet, Bakov nad Jizerou, zákonný zástupce žákyně 8. ročníku

pí. Eva Sporyschová; logistik, Bakov nad Jizerou, zákonný zástupce žáků 1., 5., 9. ročníku

Informativní schůzka pro rodiče ohledně zájezdu do Anglie se koná v úterý 21. 11. 2017 od 15,30 v učebně 6. A.

Přihlášky (žáci 2. stupně) a bližší informace u paní učitelky Bělohlávkové.

V úterý 21. listopadu 2017 se konají třídní schůzky.

 1. stupeň – od 16,00 hod.
 2. stupeň – od 16,30 hod.

V pondělí 23. 11. 2017 proběhla společná akce školy a BK Mladá Boleslav, Patronace sportovních tříd.

Do školy zavítali hráči a zástupci BK Boleslav David Vrbata a Bc. Denisa Apková

 1. třída: 1. A Holík Petr + 1. B Jan Růžička
 2. třída: 2. A Hanzlík Jan + 2. B Tomáš Knotek
 3. třída: Ronald Knot + Procházka Martin
 4. třída:4. A Pabiška Lukáš +4. B Dominik Pacovský
 5. třída: Lenc Radan
 6. třída: Jakub Orsava
 7. třída: Jiří Říha
 8. třída: Musil Pavel
 9. třída: Klepiš Jakub

Všechny přítomné přivítala ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová. Zástupce každé hokejové třídy položil svému patronovi otázku, na kterou hráči ochotně odpovídali a tak se žáci dozvěděli spoustu zajímavých odpovědí. Hráči měli pro žáky připraveny kartičky s podpisem. Na závěr se všechny třídy se svými patrony a třídními učitelkami vyfotografovaly. 

  

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

 

 

Jako každý rok proběhla na naší škole finanční sbírka, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na sponzorování Makaka lvího v ZOO Liberec.

V rámci laboratorní práce osmých ročníků v ZOO předali žáci 18. října 2017 finanční sbírku zástupcům zahrady.

Žáci obdrželi dárcovský list a dozvěděli se některé zajímavosti ze života makaků.

Všem dárcům děkujeme.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 9. tříd – “Volba povolání” se konají v učebně přírodopisu.

9. A –  pondělí 6. 11. 2017 od 16,00 hod.

9. B – úterý 7. 11. 2017 od 16,00 hod.

9. října 2017 se žáci (chlapci) naší školy zúčastnili krajského kola v přespolním běhu na 3km v Kutné hoře a to ve složení: Patrik Medáček, Daniel Sporysch, Jakub Peca, Milan Holomucký, Michal Simon a Tomáš Hradiský a to po té, co zvítězili v kole okresním (2. 10.2017). Z Kuté Hory si chlapci odvezli diplom a bronzové medaile. Chlapcům děkujeme a gratulujeme.

 

2. října 2017 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v lesoparku Štěpánka.

Za III. kategorii, na vzdálenost 1000m, závodilo družstvo dívek ve složení Alžběta Nováková, Eliška Rybníčková, Adéla Macháčková a Miroslava Červená. Družstvo se umístilo na krásném 5. místě.

Za IV. kategorii, na vzdálenost 3000m, závodilo družstvo chlapců ve složení Patrik Medáček, Daniel Sporysch, Jakub Peca, Tomáš Hradiský a Michal Simon. Chlapci ve své kategorii získali prvenství (Patrik doběhl na 1. místě, Daniel na 3. místě, Jakub na 4. místě) a postoupili tak do krajského kola, které se koná 9. 10. 2017 v Kutné Hoře.

Všem závodníkům moc děkujeme za účast a gratulujeme k umístění. 

Ve čtvrtek 21. září podnikly třídy VI. A, VI. B a VI. C dějepisnou exkurzi do History Parku v Ledčicích. Přivítalo nás doslova magické místo na malém návrší naproti asi 4 km vzdálené hoře Říp. Nadšení archeologové zde vybudovali a stále rozšiřují místo, kde se snaží, především dětem, přiblížit svou práci.

I naši žáci měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co práce archeologa obnáší. V malých skupinkách vyráběli keramiku, drtili obilí pomocí kamenů, brousili kameny, odhalovali dva mělké hroby s milodary a dokonce si pomocí moderní technologie vyzkoušeli stavbu vesnice. Měli možnost si ověřit, zda vybrali strategické místo a zda by jejich obydlí  vydržela například povodeň. Nejvíce se všem líbilo hledání pokladu pomocí detektoru kovů.

Všichni jsme odjížděli nadšeni a těšíme se, co nového v dalších letech v History Parku v Ledčicích přibude.

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.