Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

Ve středu 12. 9. 2018 se žáci naší školy zúčastnili charitativního běhu nadace Terezy Maxové v místním lesoparku Štěpánka. Letos, v mnohem větším počtu než v loňském roce, naši žáci ze tříd 3.C, 4.A, 5.A, 6.B, 7.A, 8.A, a 8.B  “vyběhali” celkem 29 664 Kč (1236 kol, 1483km) a to na podporu vzdělávacích a volnočasových aktivit čtyř vybraných dětských domovů.

          

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

V pondělí 3. září zahájila nový školní rok společně s ředitelkou školy Mgr. Brigitou Šulcovou náměstkyně primátora Zdeňka Veškrnová. Nejprve přivítala prvňáčky a popřála všem dětem, nejen těm v prvních třídách, aby školní rok pokračoval tak, jak začal, tedy s úsměvem a s chutí získávat nové znalosti a dovednosti.

Poté si prohlédla školu, zejména nástavbu, kde vznikly tři odborné učebny, které budou využívány pro výuku chemie, informatiky a cizích jazyků. Dále si prohlédla nově vybavené třídy a kabinety pro pedagogické pracovníky.

 

Pondělí 3. září 2018        8,00 – 8,45

Úterý 4. září 2018          1. stupeň konec výuky v 11,40

                                        2. stupeň konec výuky ve 12,35

Středa 5. září – pátek 7. září 2018 nebude odpolední vyučování.

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

pomalu končí období prázdnin. Před námi je nový školní rok, který bude zahájen v pondělí 3. září v 8 hodin.

Žáci budou moci v nadcházejícím  školním roce 2018/2019 využívat nové odborné učebny  – ICT, jazykovou a přírodovědnou s chemickou laboratoří.

Na všechny žáky se moc těšíme a přejeme všem pohodový školní rok.

 

Vedení školy a pedagogičtí pracovníci

Na konci školního roku byli slavnostně vyřazeni žáci 9. tříd. Všem přejeme mnoho úspěchů v jejich dalším studiu na středních školách. 

 

Středa 27. 6., čtvrtek 28. 6. 2018 – konec výuky:

  • 1. stupeň – 11,40
  • 2. stupeň – 12,35

Pátek 29. 6. 2018

  • zakončení školního roku 2017/2018, rozdávání vysvědčení: 8,00 – 8,45 (konec výuky)
  • slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku od 9,00 před budovou školy
  • výdej obědů ve školní jídelně do 13,00
  • provoz odpolední školní družiny:
    • 8,45 – 15,00
    • oběd ve školní jídelně: 11,00 – 12,00

„NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM.“ – životní příběh Anne Frankové

Na naší škole probíhá výstava, kterou vytvořil Anne Frank House v Amsterodamu a v Čechách ji koordinuje Institut Terezínské iniciativy. Výstava je na škole celý květen a v sobotu 26. května bude od 10 do 15 hodin přístupna veřejnosti, všichni jsou srdečně zváni.

Průvodci výstavou jsou naši deváťáci, s osudy židovské dívky Anny Frankové již seznámili žáky 4. – 9. ročníků.

Anne byla nucena se spolu se svou rodinou skrývat v zadním traktu domu otcovy firmy v Amsterodamu. V úkrytu si psala deník, do něhož zaznamenávala nejen běžné události dnů, ale i své pocity, touhy a obavy. Rodina Frankových byla nacisty odhalena a válku přežil pouze otec Anny Otto Frank. Ten se také zasloužil o vydání jejího deníku. Symbolicky tím splnil Annin sen, stát se spisovatelkou.

Poslední část výstavy tvoří příběhy současných mladých lidí, kteří se ve svých životech setkávají z nejrůznějších důvodů s předsudky a diskriminací. Jedním z hlavních cílů výstavy je poukázat právě na to, že i mnoho let po skončení druhé světové války je problematika diskriminace stále velmi živá a záleží jen na nás, jakým způsobem se budeme snažit ji z našich životů odstranit.

Nejlépe toto poselství vystihují slova Otty Franka:

„Co se stalo, nemůžeme už změnit. Jediné, co můžeme dělat, je poučit se z minulosti a uvědomit si, co znamená diskriminace a pronásledování nevinných lidí. Podle mého názoru je každý povinen bojovat proti předsudkům.“

 

Žáci se s tématem holocaustu seznámili v mnoha předmětech, v dějepise, českém jazyce, hudební výchově i výtvarné výchově. Vystavené výtvarné práce v prostorech školy vyjadřují jejich zážitky a pocity.

 

 

 

Od 1. září 2018 přijmeme pedagoga 2. stupně s aprobací český jazyk.

Bližší informace Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy – brigita.sulcova@zsbenese.cz, 775 677 724.