Cephalexin Sale Online Buy Propecia At Walmart Diovan Online Pharmacy Buy Hyzaar (Losartan Hydrochlorothiazide) Buy Ashwagandha Powder Online India
Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

V pátek 20. září podnikly třídy VI. A, VI. B a VI. C dějepisnou exkurzi do HistoryParku v Ledčicích. Přivítalo nás doslova magické místo na malém návrší naproti asi 4 km vzdálené hoře Říp. Nadšení archeologové zde vybudovali a stále rozšiřují místo, kde se snaží, především dětem, přiblížit svou práci.

I naši žáci měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co práce archeologa obnáší. V malých skupinkách například vyráběli keramiku, drtili obilí pomocí kamenů, brousili pazourky, odhalovaly dva mělké hroby s milodary a dokonce si pomocí moderní technologie vyzkoušeli stavbu vesnice. Měli možnost si ověřit, zda vybrali strategické místo a zda by jejich obydlí vydržela povodeň. S nadšením probíhalo i hledání pokladu pomocí detektoru kovů nebo střílení lukem.

Exkurze se nám moc líbila a těšíme se, co nového v dalších letech v HistoryParku v Ledčicích přibude.

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

   

 

Tento školní rok poprvé využíváme možnosti seznámit se s miniházenou, kdy naši školu navštívil pan Radovan Kábrt z Českého svazu házené. Během tohoto týdne naučil děti z prvního stupně základní pravidla hry a společně si ukázali základní prvky miniházené.
Děkujeme za jeho návštěvu a budeme se těšit na další setkání na jaře. Do té doby budou děti hru trénovat a připravovat se na malý turnaj. 
 
Žáci 9. a 8. ročníků v rámci výuky chemie a přírodopisu navštívili úpravnu pitné vody v Rečkově u Malé Bělé, kde se seznámili  s jejím provozem.
Dozvěděli se mnoho zajímavostí o vodních pramenech, vrtech, způsobu čistění a distribuci pitné vody na okrese Mladá Boleslav.
 
 
Ani na letošním charitativním běhu nadace Terezy Maxové jsme nechyběli. 
Společně jsme naběhali 785 km a přispěli tak částkou 15 696,- Kč na podporu vzdělávání a osobního rozvoje znevýhodněných dětí, které vyrůstají v ústavních zařízeních Středočeského a Královéhradeckého kraje.  

Vážení rodiče, hosté, milí žáci
Začátek září je opět tady a s ním definitivně odzvonilo prázdninám.
Doufám, že jste prožili hezké léto plné krásných zážitků a načerpali jste dostatek sil k úspěšnému zvládnutí nového školního roku.
Všechny Vás v něm srdečně vítám a věřím, že nám všem přinese jen samé dobré zprávy. Během letních prázdnin začala na naší škole
rekonstrukce toalet, a já pevně věřím, že situaci s dokončením rekonstrukce společně zvládneme.

Milí žáci, vážení rodiče a zaměstnanci školy, velmi si přeji, aby na naší škole vládla přátelská atmosféra, vzájemný respekt, úcta jeden
k druhému, ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat. A k tomu může přispět svým dílem každý z nás.

Do nadcházejících 10 měsíců přeji všem hodně štěstí, úspěchů, spokojenosti s dosaženými výsledky a především pevné zdraví.

Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

Zahájení nového školního roku proběhne pro žáky 1. stupně v  pondělí 2. 9. 2019 v 8,00 v jednotlivých třídách. V pondělí bude výuka pouze 1. vyučovací hodinu –  8,00 – 8,45. 

 

Pro žáky 2. stupně vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno:

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Laurinova 905 v Mladé Boleslavi, v termínu  2. 9.2019 – 5. 9. 2019 z organizačních důvodů (rekonstrukce toalet) volno pro žáky 2. stupně základní školy.

Výuka pro žáky 2. stupně bude zahájena v pátek 6. 9. 2019. V pátek bude pouze 1. vyučovací hodina od 8,00 do 8,45. Žáci obdrží rozvrhy hodin a informace ohledně organizace výuky v následujících dnech.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. stupně proběhnou v úterý 10. 9. 2019 od 16 00 hodin.

Ve středu 26. června byl slavnostně ukončen školní rok 2018/2019. Od 9 hodin proběhlo závěrečné vyřazení žáků 9. ročníků. Nejdříve žákům předaly absolvenstké šerpy třídní učitelky Jitka Kendíková (9. A) a Renata Bališová (9. B), které se poté se svými žáčky rozloučily. Následně se slova ujali zástupci 9. tříd, kteří poděkovali pedagogům školy a závěrečné slovo měla paní ředitelka Brigita Šulcová, která všem deváťákům popřála mnoho úspěchů a spokojenosti v dalším životě. Zároveň popřála všem přítomným krásné prázdniny. 

 

Další fotografie naleznete zde ve fotogalerii.

Na začátku června proběhl na naší škole projektový den Bezpečně na Benešovku. Tento den si připravili žáci 9. ročníků ve spolupráci se Škoda Auto. V rámci zábavného dopoledne si připravili různá stanoviště pro spolužáky z 1. stupně, na kterých děti plnily různé úkoly. Naučily se například správně nasazovat helmu, poutat se v autě, zjistily, jaký je rozdíl ve viditelnosti s bezpečnostními páskami a bez nich. Dále si žáci zopakovali dopravní značky, vysvětlili si, jak se bezpečně chovat na kole nebo jak správně přejít nejen v okolí školy.

Všem se dopoledne velmi líbilo a velký dík patří našim deváťákům za výborné připravení celého dopoledne a perfektní zvládnutí.

 

Falší fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

15. května 2019 proběhl již 18. ročník plavecko-běžeckého poháru středočeského kraje. Naši školu reprezentovalo hned několik žáků v kategoriích 3. – 6. třídy. Plavalo se v městském bazénu, a běhalo v lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi. Naši žáci sice neobsadili postupující pozice, ale v závodě se jim dařilo. Příští rok s nimi budeme opět počítat.