Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Akce školy

Již druhým rokem se naše škola účastní celorepublikové chemické soutěže Mladý chemik. Ze školního kola, kterého se účastnili žáci devátých tříd, do druhého kola v Praze postoupili 3 žáci z 9.B (Kristýna Klabanová, Ondřej Mahr a Natálie Kulová). 13.12. se všichni utkali ve svých znalostech z chemie v 2. kole soutěže. Bohužel toto kolo bylo pro všechny konečné a v dalším kole již naše škola nebude mít zastoupení. Přesto to pro všechny byla dobrá zkušenost a možnost porovnat si své znalosti s ostatními. Děkujeme za reprezentaci školy.

Před první adventní nedělí se na naší škole konal ve čtvrtek 30. listopadu tradiční vánoční jarmark. Velké přípravy probíhaly již od středy, kdy se zdobila škola, žáci si upravovali své stánky. Každá třída měla vyzdobený svůj stánek, kde si rodiče a ostatní návštěvníci jarmarku mohli prohlédnout spoustu vánočních věcí, které žáci vyrobili ve škole v rámci výuky, někteří žáci zapojili i své rodiče a společně doma připravili další krásné dekorace.

V dopoledních hodinách školu navštívilo mnoho malých školáčků z mateřinek. Nejdříve si zazpívali společně vánoční koledy s našimi žáky školy a potom si za asistence děvčat z druhého stupně prohlédli vánoční stánky.

Ve 13 hodin se náš jarmark otevřel již všem. Ve vestibulu školy si návštěvníci jarmarku mohli zazpívat s dětmi vánoční koledy a poté následovala prohlídka stánků. Mnozí rodiče si zašli odpočinout do kavárny, kterou si pro ně připravili žáci devátých ročníků. Návštěvníci si zde poseděli a popovídali u kávy či čaje.  

Všem, kteří nás přišli podpořit na náš jarmark, moc děkujeme a věříme, že se zase společně sejdeme při dalších akcích školy. 

Velké poděkování patří všem žákům školy a pedagogům, kteří se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

Na začátku října proběhla na naší škole finanční sbírka, jejíž část byla věnována do MiniZOO DDM v Mladé Boleslavi. Žáci naší školy pokračují ve sponzorování ovečky Sněhurky a nově králíka Felixe.

Na předání darovací listiny byli spolu s paní ředitelkou i naši prvňáčci, kteří si zvířátka moc užili.

Na Vánoční jarmark se připravovali i žáci 4. A  se svými rodiči v úterý 28. listopadu. V odpoledních hodinách se sešli ve škole a společně vyráběli krásné vánoční dekorace, které jste si mohli prohlédnout na Vánočním jarmarku ve čtvrtek.

V pondělí 23. 11. 2017 proběhla společná akce školy a BK Mladá Boleslav, Patronace sportovních tříd.

Do školy zavítali hráči a zástupci BK Boleslav David Vrbata a Bc. Denisa Apková

  1. třída: 1. A Holík Petr + 1. B Jan Růžička
  2. třída: 2. A Hanzlík Jan + 2. B Tomáš Knotek
  3. třída: Ronald Knot + Procházka Martin
  4. třída:4. A Pabiška Lukáš +4. B Dominik Pacovský
  5. třída: Lenc Radan
  6. třída: Jakub Orsava
  7. třída: Jiří Říha
  8. třída: Musil Pavel
  9. třída: Klepiš Jakub

Všechny přítomné přivítala ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová. Zástupce každé hokejové třídy položil svému patronovi otázku, na kterou hráči ochotně odpovídali a tak se žáci dozvěděli spoustu zajímavých odpovědí. Hráči měli pro žáky připraveny kartičky s podpisem. Na závěr se všechny třídy se svými patrony a třídními učitelkami vyfotografovaly. 

  

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

 

 

Jako každý rok proběhla na naší škole finanční sbírka, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na sponzorování Makaka lvího v ZOO Liberec.

V rámci laboratorní práce osmých ročníků v ZOO předali žáci 18. října 2017 finanční sbírku zástupcům zahrady.

Žáci obdrželi dárcovský list a dozvěděli se některé zajímavosti ze života makaků.

Všem dárcům děkujeme.

9. října 2017 se žáci (chlapci) naší školy zúčastnili krajského kola v přespolním běhu na 3km v Kutné hoře a to ve složení: Patrik Medáček, Daniel Sporysch, Jakub Peca, Milan Holomucký, Michal Simon a Tomáš Hradiský a to po té, co zvítězili v kole okresním (2. 10.2017). Z Kuté Hory si chlapci odvezli diplom a bronzové medaile. Chlapcům děkujeme a gratulujeme.

 

2. října 2017 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v lesoparku Štěpánka.

Za III. kategorii, na vzdálenost 1000m, závodilo družstvo dívek ve složení Alžběta Nováková, Eliška Rybníčková, Adéla Macháčková a Miroslava Červená. Družstvo se umístilo na krásném 5. místě.

Za IV. kategorii, na vzdálenost 3000m, závodilo družstvo chlapců ve složení Patrik Medáček, Daniel Sporysch, Jakub Peca, Tomáš Hradiský a Michal Simon. Chlapci ve své kategorii získali prvenství (Patrik doběhl na 1. místě, Daniel na 3. místě, Jakub na 4. místě) a postoupili tak do krajského kola, které se koná 9. 10. 2017 v Kutné Hoře.

Všem závodníkům moc děkujeme za účast a gratulujeme k umístění. 

Ve čtvrtek 21. září podnikly třídy VI. A, VI. B a VI. C dějepisnou exkurzi do History Parku v Ledčicích. Přivítalo nás doslova magické místo na malém návrší naproti asi 4 km vzdálené hoře Říp. Nadšení archeologové zde vybudovali a stále rozšiřují místo, kde se snaží, především dětem, přiblížit svou práci.

I naši žáci měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co práce archeologa obnáší. V malých skupinkách vyráběli keramiku, drtili obilí pomocí kamenů, brousili kameny, odhalovali dva mělké hroby s milodary a dokonce si pomocí moderní technologie vyzkoušeli stavbu vesnice. Měli možnost si ověřit, zda vybrali strategické místo a zda by jejich obydlí  vydržela například povodeň. Nejvíce se všem líbilo hledání pokladu pomocí detektoru kovů.

Všichni jsme odjížděli nadšeni a těšíme se, co nového v dalších letech v History Parku v Ledčicích přibude.

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.