Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Jitka Kendíková

Družstvo osmi žáků prvního stupně, ve složení: Anna Dusilová, Lucie Šindelářová, Ondřej Kysela, Bohumil Stádník, Jana Hortová, Kateřina Kubová, Milan Růžička a Tobiáš Sporysch,  reprezentovalo v úterý 6. 2. 2018 naši školu v okrskovém kole zimního víceboji, který se konal v sokolovně v Bakově nad Jizerou. Děti závodily v 8 různých disciplínách (šplh, švihadlo, lehy-sedy, hod medicinbalem, atd.) a výsledný součet bodů jim jako týmu přinesl umístění na krásném třetím místě.  V jednotlivcích pak navíc skončil Bohumil ve své kategorii mladších žáků na 2. místě a Tobiáš v kategorii starších žáků na třetím místě.

Všem gratulujeme a děkujeme za účast a reprezentaci naší školy.

Ve středu 31. ledna dostávaly všechny děti svá pololetní vysvědčení. Předávání vysvědčení žákům sportovních tříd 1. stupně ZŠ Dr. E. Beneše proběhlo ve spolupráci s BK Mladá Boleslav na ledě. Nejdříve všechny přítomné rodiče, hosty a žáky s třídními učitelkami přivítala ředitelka školy Mgr. Brigita Šulcová.

Na žáky 1. až 5. třídy čekali ve  ŠKOENERGO Aréně hráči BK Boleslav. Každá třída přednesla svůj slogan, který si pro patrona připravila. Následně jim ho zástupci třídy předali napsaný na pergamenovém papíru opatřený pečetí. Po předání dárků hráči společně s třídními učitelkami rozdali žákům jejich pololetní vysvědčení. Žákům 6. – 9. sportovních tříd přišli patroni předat vysvědčení do školy, kde s nimi proběhla krátká beseda.

Patroni jednotlivých tříd:

1. třída: 1. A Tomáš Urban + 1. B Jan Růžička

2. třída: 2. A Jan Hanzlík + 2. B Tomáš Knotek (Oldrich Kotvan)

3. třída: 3.A Vladimír Eminger + 3. B Martin Procházka

4. třída: 4. A Lukáš Pabiška  + 4. B Dominik Pacovský

5. třída: Radan Lenc

6. třída: Jakub Orsava

7. třída: Jiří Říha

8. třída: Pavel Musil

9. třída: Jakub Klepiš  

Slogany si můžete přečíst zde.

 

Další fotografie naleznete zde.

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. A + 7. B

Místo konání:

chalupa Benátecká – www.benatecka-chalupa.cz

Termín:

neděle 4. 2. 2018 – pátek 9. 2. 2018

Odjezd: 

ve 14:30 od budovy školy, sraz ve 14:00                     

Výzbroj a výstroj:

sjezdařská nebo snowboardová

Povinná přilba a potvrzení o seřízení lyžařského vázání.

                                   

Před odjezdem nezapomeňte odevzdat desky s potvrzením o zdravotní způsobilosti dítěte, potvrzením o bezinfekčnosti, potvrzení o seřízení lyží a kopii kartičky pojištěnce.

V pondělí 15. ledna 2018 proběhlo školní kolo olympiády v Anglickém jazyce. Olympiády se zúčastnilo celkem 9 žáků ze 7. – 9. ročníků.

Do okresního kola, které proběhne 15.2.2018, postupují z prvních dvou míst v kategorii I.A Adam Matějovský (7. A) a  David Vigláš (7. B) a v kategorii II.A Tobias Hočevar (9. A) a Saša Kolesniková (9. B).

Všem žákům děkujeme za účast a postupujícím gratulujeme.

Vážení rodiče,

prosíme o zaplacení kroužků na období leden – květen 2018.

Platbu prosím proveďte do 31. ledna 2018 na účet: 17239181/0100

Variabilní symbol zadejte dle tabulky a do poznámky uveďte příjmení a třídu dítěte.

 

Název kroužku Variabilní symbol Platba leden – květen
Malý šikula – technický kroužek 10 600,- Kč
Informatika pro nejmenší 18 400,- Kč
Základy francouzského jazyka 26 500,- Kč
Angličtina pro nejmenší (1. – 2. ročník) 16 500,- Kč
Angličtina pro pokročilé (3. ročník) 17 500,- Kč
Keramika 19 1000,-Kč
Sportovní hry (1. – 3. ročník) 20 250,- Kč
Florbal 22 400,- Kč
Aerobic 23 400,- Kč