Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Jitka Kendíková

V úterý 16. října 2018 se konají od 16,00 třídní schůzky ohledně přihlášek na střední školy. Schůzka proběhne s paní ředitelkou Mgr. Brigitou Šulcovou, která je výchovná poradkyně.

V pondělí 15. října 2018 se konají od 16,00 třídní schůzky ohledně přihlášek na střední školy. Schůzka proběhne s paní ředitelkou Mgr. Brigitou Šulcovou, která je výchovná poradkyně.

Vážení rodiče,

na školní rok 2018/2019 pro Vaše děti připravujeme nabídku těchto kroužků. Kroužky začnou probíhat v týdnu od 1. října 2018 dle zájmu.

První platba bude za období říjen – prosinec 2018, druhá za leden – květen 2019

Prosíme Vás o vybrání kroužků, o které by mělo Vaše dítě zájem.

Zájemci o kroužky se přihlašují na uvedené e-mailové adresy do pátku 21. 9 2018

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO 1. STUPEŇ, 2018/2019 zde

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO 2. STUPEŇ, 2018/2019 zde

 

Ve středu 12. 9. 2018 se žáci naší školy zúčastnili charitativního běhu nadace Terezy Maxové v místním lesoparku Štěpánka. Letos, v mnohem větším počtu než v loňském roce, naši žáci ze tříd 3.C, 4.A, 5.A, 6.B, 7.A, 8.A, a 8.B  “vyběhali” celkem 29 664 Kč (1236 kol, 1483km) a to na podporu vzdělávacích a volnočasových aktivit čtyř vybraných dětských domovů.

          

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

V pondělí 3. září zahájila nový školní rok společně s ředitelkou školy Mgr. Brigitou Šulcovou náměstkyně primátora Zdeňka Veškrnová. Nejprve přivítala prvňáčky a popřála všem dětem, nejen těm v prvních třídách, aby školní rok pokračoval tak, jak začal, tedy s úsměvem a s chutí získávat nové znalosti a dovednosti.

Poté si prohlédla školu, zejména nástavbu, kde vznikly tři odborné učebny, které budou využívány pro výuku chemie, informatiky a cizích jazyků. Dále si prohlédla nově vybavené třídy a kabinety pro pedagogické pracovníky.

 

Pondělí 3. září 2018        8,00 – 8,45

Úterý 4. září 2018          1. stupeň konec výuky v 11,40

                                        2. stupeň konec výuky ve 12,35

Středa 5. září – pátek 7. září 2018 nebude odpolední vyučování.

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,

pomalu končí období prázdnin. Před námi je nový školní rok, který bude zahájen v pondělí 3. září v 8 hodin.

Žáci budou moci v nadcházejícím  školním roce 2018/2019 využívat nové odborné učebny  – ICT, jazykovou a přírodovědnou s chemickou laboratoří.

Na všechny žáky se moc těšíme a přejeme všem pohodový školní rok.

 

Vedení školy a pedagogičtí pracovníci

Na konci školního roku byli slavnostně vyřazeni žáci 9. tříd. Všem přejeme mnoho úspěchů v jejich dalším studiu na středních školách.