Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Jitka Kendíková

Zahájení nového školního roku proběhne pro žáky 1. stupně v  pondělí 2. 9. 2019 v 8,00 v jednotlivých třídách. V pondělí bude výuka pouze 1. vyučovací hodinu –  8,00 – 8,45. 

 

Pro žáky 2. stupně vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno:

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Laurinova 905 v Mladé Boleslavi, v termínu  2. 9.2019 – 5. 9. 2019 z organizačních důvodů (rekonstrukce toalet) volno pro žáky 2. stupně základní školy.

Výuka pro žáky 2. stupně bude zahájena v pátek 6. 9. 2019. V pátek bude pouze 1. vyučovací hodina od 8,00 do 8,45. Žáci obdrží rozvrhy hodin a informace ohledně organizace výuky v následujících dnech.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. stupně proběhnou v úterý 10. 9. 2019 od 16 00 hodin.

Ve středu 26. června byl slavnostně ukončen školní rok 2018/2019. Od 9 hodin proběhlo závěrečné vyřazení žáků 9. ročníků. Nejdříve žákům předaly absolvenstké šerpy třídní učitelky Jitka Kendíková (9. A) a Renata Bališová (9. B), které se poté se svými žáčky rozloučily. Následně se slova ujali zástupci 9. tříd, kteří poděkovali pedagogům školy a závěrečné slovo měla paní ředitelka Brigita Šulcová, která všem deváťákům popřála mnoho úspěchů a spokojenosti v dalším životě. Zároveň popřála všem přítomným krásné prázdniny. 

 

Další fotografie naleznete zde ve fotogalerii.

Na začátku června proběhl na naší škole projektový den Bezpečně na Benešovku. Tento den si připravili žáci 9. ročníků ve spolupráci se Škoda Auto. V rámci zábavného dopoledne si připravili různá stanoviště pro spolužáky z 1. stupně, na kterých děti plnily různé úkoly. Naučily se například správně nasazovat helmu, poutat se v autě, zjistily, jaký je rozdíl ve viditelnosti s bezpečnostními páskami a bez nich. Dále si žáci zopakovali dopravní značky, vysvětlili si, jak se bezpečně chovat na kole nebo jak správně přejít nejen v okolí školy.

Všem se dopoledne velmi líbilo a velký dík patří našim deváťákům za výborné připravení celého dopoledne a perfektní zvládnutí.

 

Falší fotografie naleznete ve fotogalerii zde.

15. května 2019 proběhl již 18. ročník plavecko-běžeckého poháru středočeského kraje. Naši školu reprezentovalo hned několik žáků v kategoriích 3. – 6. třídy. Plavalo se v městském bazénu, a běhalo v lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi. Naši žáci sice neobsadili postupující pozice, ale v závodě se jim dařilo. Příští rok s nimi budeme opět počítat.

Letos se, jako již tradičně každý rok, zúčastnili žáci prvního stupně celorepublikové soutěže ve fotbale s názvem McDonald Cup. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích. Na okrskovém kole v Předměřicích nad Jizerou se naším malým fotbalistům dařilo a z prvních míst si tak zajistili postup do kola okresního. Tam už nás bohužel hezké umístění nečekalo. Děkujeme ale chlapcům za reprezentaci naší školy a za jejich bojovnost.


Naši žáci se minulý týden zúčastnili regionálního kola v hokejbale, kde postoupili jak ve 3. kategorii (7. tř.) tak ve 4. kategorii (8. + 9. tř.)  z prvního místa do republikového finále.
Žáci 3. kategorie ve finále vybojovali 1. místo a za celý turnaj neinkasovali jedinou branku. Žáci 4. kategorie se umístili na krásném 2. místě. Vzhledem k obtížnosti jednotlivých zápasů si žáci obou kategorií zaslouží pochvalu za super výkony, bojovnost i sportovní chování.
 

Ve středu 15. 5. se uskutečnila exkurze žáků 9. ročníků do pivovaru v Lobči. Žáci se seznámili s historii parostrojního pivovaru, měli možnost si prohlédnout interiér kanceláře pana sládka a výstavu o historii pivovaru a zlatých letech českého piva přelomu 19. a 20. století.