Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace
admin

admin

Náš školní časopis EneBene z 3ky jsme přihlásili do celorepublikové soutěže školních časopisů organizované Asociací středoškolských klubů ČR, která je každoročně vyhlašována pro školní časopisy vydávané déle než jeden rok. Výtisky čísel našeho časopisu jsme zaslali  s přihláškou   na Vyšší odbornou škola publicistiky v Praze k odbornému posouzení.

Náš časopis byl zařazen do 9. ročníku této soutěže po splnění všech předepsaných podmínek soutěže, ta je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky a kamarády.

Slavnostní vyhlášení proběhne v listopadu 2016.

Držíme palce!

Mgr. Lenka Minaříková

Září                Odpoledne s plyšáky

Říjen               Duhové odpoledne

                        Den stromů ve školní družině

                        Dušičkové řádění

Listopad         Duhové odpoledne

                        Vánoční jarmark + výzdoba školy

Prosinec         Čertovské odpoledne aneb „My se čertů nebojíme“

                        Advent ve školní družině

                        Vánoční těšení

Leden             Duhové odpoledne

                        O vrtuli školní družiny

Únor               Duhové odpoledne

                        Maškarní rej

Březen            Duhové odpoledne

                        Školní družina, Morana + výzdoba školy

Duben             Zeměfest a školní družina

                        Po stopách Velikonočního zajíčka

                        Čarodějnické odpoledne

Květen            Májová školní družina

                        Duhové odpoledne

Červen            Kloboukový dětský den

                        Loučení se školou – duhové hraní

V úterý 7. června uspořádali žáci 9. A zábavné dopoledne pro děti z mateřských školek u příležitosti MDD. Na děti čekaly různé pohádkové postavy, u kterých děti plnily zábavné úkoly – poznávaly pohádky, zvířátka, lovily rybičky, sbíraly kytičky a trochu i sportovaly. Po splnění všech úkolů na každého čekala sladká odměna.

Odpoledne proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Zatímco se rodiče seznamovali ve třídách s třídními učitelkami, tak děti soutěžily na školním hřišti, kde na ně opět čekali deváťáci na jednotlivých pohádkových stanovištích.

Doufáme, že se našim budoucím prvňáčkům odpoledne líbilo a již se těší mezi nás.

Fotografie naleznte ve fotogalerii.

1. června proběhla školní akademie naší školy. Akademie, která se konala u příležitosti 80. výročí založení školy, proběhla před zcela zaplněným sálem ve Škoda Muzeu.

V úvodu uvítala všechny návštěvníky paní ředitelka Mgr. Brigita Šulcová a zároveň při této slavnostní příležitosti pozvala přítomné na den otevřených dveří, který se bude konat k 80. výročí školy v sobotu 10. září 2016.

Celou akademií nás provázeli žáci 9. ročníku Petra Ivančíková a Jakub Hypša. V průběhu akademie postupně vystoupila většina žáků školy, střídala se pěvecká, taneční,  recitační i herecká vystoupení. Všechna vystoupení sklidila velký potlesk. Na závěr se s námi rozloučili žáci 2. stupně písničkou “Benešovka – škola naše”.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.

 

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci!

Zveme Vás v úterý 7. 6. 2016 od 16:00 hod. na naše první společné odpoledne plné her a zábavy.

Seznámíte se s novými kamarády i s paní učitelkou a prohlédnete si školu.

Zároveň proběhne schůzka rodičů s paní ředitelkou a třídními učitelkami budoucích prvních tříd.

 

Těšíme se na Vás!

Dne 21. dubna 2016 se konají třídní schůzky.

  • 1. stupeň od 16,00 hodin
  • 2. stupeň od 16,30 hodin.

Dne 12. listopadu 2015 se konají třídní schůzky.

1. stupeň od 16,00

2. stupeň od 16,30