Buy Hyzaar (Losartan Hydrochlorothiazide) E London Uk Buy Generic Viagra Cialis Professional Canada Pharmacy S Tricare Pharmacy Cymbalta Can You Buy Prevacid Over Counter
Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

V letošním roce v rámci projektu Šablony II realizujeme na naší škole tzv. tandemovou výuku. Při této výuce plánují, realizují a hodnotí výukové hodiny dva spolupracující pedagogové.

Tzv. tandem v hodinách přírodopisu je velmi vítaný nejen pedagogy, ale i žáky. V hodinách lze efektivněji využívat zejména individualizované formy práce a skupinovou výuku. Žáci jsou při těchto hodinách více aktivní, spolupracují ve dvojicích či skupinách, rozvíjejí své komunikační, sociální i pracovní dovednosti.

A co „tandemovka“ přináší pedagogům?

Inspiraci od kolegů, vzájemné učení, hodnocení a bezesporu výborný pocit z toho, že naši žáci mohou zažívat výuku jiným způsobem.

Pokud by se někdo chtěl o tandemové výuce dozvědět více, můžete využít například tento odkaz:  

https://www.ped.muni.cz/pedagogika/tandemova-vyuka/