Buy Nizoral Cream 2 Cymbalta Crazy Meds Periactin Sale Uk Online Pharmacy For Accutane Levitra Sperm Pills
Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

V pátek 1. 11. se žáci druhého stupně účastnili projektového dne, který byl věnován vánočnímu tvoření na již tradiční a veřejností oblíbenou školní akci –  Vánoční jarmark.

V rámci projektového dne bylo pro žáky ve třídách a odborných učebnách připraveno celkem 16 zajímavých dílen, do kterých se předem zapisovali a to tak, že každá třída měla alespoň jednoho svého zástupce ve všech nabízených dílnách. Během dopoledne si tedy skupinky dětí vyzkoušely práci s různými materiály a technikami např. práci s keramickou hmotou, senem, korálky, dřevem, přírodninami, ale i tisk na textil či výrobu mýdel v chemické laboratoři. Velký úspěch mělo i pečení ve školní kuchyňce či vytváření „vánoční kuchařky“ v učebně informatiky.

Novou zkušeností, kterou projektový den přinesl, bylo i fungování dětí ve věkově smíšených skupinách a v téměř polovičních počtech.

Výsledky jejich tvoření budou ke zhlédnutí i k zakoupení na zmiňovaném Vánočním jarmarku 28. listopadu.