Where Can I Order Clomid Online Where Can I Get Clomid In Canada Health Stores Toronto Cialis Phenergan 25 Mg Tablet Buy Ventolin Usa
Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vážení rodiče, hosté, milí žáci
Začátek září je opět tady a s ním definitivně odzvonilo prázdninám.
Doufám, že jste prožili hezké léto plné krásných zážitků a načerpali jste dostatek sil k úspěšnému zvládnutí nového školního roku.
Všechny Vás v něm srdečně vítám a věřím, že nám všem přinese jen samé dobré zprávy. Během letních prázdnin začala na naší škole
rekonstrukce toalet, a já pevně věřím, že situaci s dokončením rekonstrukce společně zvládneme.

Milí žáci, vážení rodiče a zaměstnanci školy, velmi si přeji, aby na naší škole vládla přátelská atmosféra, vzájemný respekt, úcta jeden
k druhému, ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat. A k tomu může přispět svým dílem každý z nás.

Do nadcházejících 10 měsíců přeji všem hodně štěstí, úspěchů, spokojenosti s dosaženými výsledky a především pevné zdraví.

Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy