Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vážení rodiče, hosté, milí žáci
Začátek září je opět tady a s ním definitivně odzvonilo prázdninám.
Doufám, že jste prožili hezké léto plné krásných zážitků a načerpali jste dostatek sil k úspěšnému zvládnutí nového školního roku.
Všechny Vás v něm srdečně vítám a věřím, že nám všem přinese jen samé dobré zprávy. Během letních prázdnin začala na naší škole
rekonstrukce toalet, a já pevně věřím, že situaci s dokončením rekonstrukce společně zvládneme.

Milí žáci, vážení rodiče a zaměstnanci školy, velmi si přeji, aby na naší škole vládla přátelská atmosféra, vzájemný respekt, úcta jeden
k druhému, ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat. A k tomu může přispět svým dílem každý z nás.

Do nadcházejících 10 měsíců přeji všem hodně štěstí, úspěchů, spokojenosti s dosaženými výsledky a především pevné zdraví.

Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy