Safest Place Buy Propecia Cialis Available Uk Buy Maxalt Online No Prescription Viagra Professional For Sale Buy Cialis Taiwan
Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Zahájení nového školního roku proběhne pro žáky 1. stupně v  pondělí 2. 9. 2019 v 8,00 v jednotlivých třídách. V pondělí bude výuka pouze 1. vyučovací hodinu –  8,00 – 8,45. 

 

Pro žáky 2. stupně vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno:

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Laurinova 905 v Mladé Boleslavi, v termínu  2. 9.2019 – 5. 9. 2019 z organizačních důvodů (rekonstrukce toalet) volno pro žáky 2. stupně základní školy.

Výuka pro žáky 2. stupně bude zahájena v pátek 6. 9. 2019. V pátek bude pouze 1. vyučovací hodina od 8,00 do 8,45. Žáci obdrží rozvrhy hodin a informace ohledně organizace výuky v následujících dnech.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. stupně proběhnou v úterý 10. 9. 2019 od 16 00 hodin.