Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Zahájení nového školního roku proběhne pro žáky 1. stupně v  pondělí 2. 9. 2019 v 8,00 v jednotlivých třídách. V pondělí bude výuka pouze 1. vyučovací hodinu –  8,00 – 8,45. 

 

Pro žáky 2. stupně vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno:

V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Laurinova 905 v Mladé Boleslavi, v termínu  2. 9.2019 – 5. 9. 2019 z organizačních důvodů (rekonstrukce toalet) volno pro žáky 2. stupně základní školy.

Výuka pro žáky 2. stupně bude zahájena v pátek 6. 9. 2019. V pátek bude pouze 1. vyučovací hodina od 8,00 do 8,45. Žáci obdrží rozvrhy hodin a informace ohledně organizace výuky v následujících dnech.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. stupně proběhnou v úterý 10. 9. 2019 od 16 00 hodin.