Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace
Jako každý školní rok tak i letos  žáci devátých ročníků v rámci výuky chemie navštívili cukrovar Dobrovice. Během velmi zajímavé prohlídky  se seznámili s výrobou cukru z řepy cukrovky.