Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Před první adventní nedělí se na naší škole konal ve čtvrtek 30. listopadu tradiční vánoční jarmark. Velké přípravy probíhaly již od středy, kdy se zdobila škola, žáci si upravovali své stánky. Každá třída měla vyzdobený svůj stánek, kde si rodiče a ostatní návštěvníci jarmarku mohli prohlédnout spoustu vánočních věcí, které žáci vyrobili ve škole v rámci výuky, někteří žáci zapojili i své rodiče a společně doma připravili další krásné dekorace.

V dopoledních hodinách školu navštívilo mnoho malých školáčků z mateřinek. Nejdříve si zazpívali společně vánoční koledy s našimi žáky školy a potom si za asistence děvčat z druhého stupně prohlédli vánoční stánky.

Ve 13 hodin se náš jarmark otevřel již všem. Ve vestibulu školy si návštěvníci jarmarku mohli zazpívat s dětmi vánoční koledy a poté následovala prohlídka stánků. Mnozí rodiče si zašli odpočinout do kavárny, kterou si pro ně připravili žáci devátých ročníků. Návštěvníci si zde poseděli a popovídali u kávy či čaje.  

Všem, kteří nás přišli podpořit na náš jarmark, moc děkujeme a věříme, že se zase společně sejdeme při dalších akcích školy. 

Velké poděkování patří všem žákům školy a pedagogům, kteří se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii zde.