Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhnou volby do školské rady ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Volby se budou konat v učebně 8. A od 14,00 do 16,00. Do školské rady budou zvoleni dva zákonní zástupci žáků.

Navržení kandidáti:

Bc. Miroslava Červená; pedagog ZŠ, Katusice, zákonný zástupce žákyně 7. ročníku

p. Jan Dvořák; technik, Mladá Boleslav, zákonný zástupce žáka 4. ročníku

ing. Helena Melicharová; geodet, Bakov nad Jizerou, zákonný zástupce žákyně 8. ročníku

pí. Eva Sporyschová; logistik, Bakov nad Jizerou, zákonný zástupce žáků 1., 5., 9. ročníku