Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Osmé třídy se v rámci hodin chemie podívaly 15. a 22. 9., jak se čistí odpadní voda v Čistírně odpadních vod v Podlázkách v Mladé Boleslavi. Nejdříve se seznámili s místem, kam chodí hlášení o haváriích, a PC pracovnou, kde se sleduje veškerý chod čistírny. Poté si žáci prohlédli mechanické a biologické čištění odpadní vody. Všechny překvapilo, jaký je rozdíl mezi znečištěnou vodou, která do čistírny přitéká, a vodou vypouštěnou do Jizery.

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.