Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Náš školní časopis EneBene z 3ky jsme přihlásili do celorepublikové soutěže školních časopisů organizované Asociací středoškolských klubů ČR, která je každoročně vyhlašována pro školní časopisy vydávané déle než jeden rok. Výtisky čísel našeho časopisu jsme zaslali  s přihláškou   na Vyšší odbornou škola publicistiky v Praze k odbornému posouzení.

Náš časopis byl zařazen do 9. ročníku této soutěže po splnění všech předepsaných podmínek soutěže, ta je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky a kamarády.

Slavnostní vyhlášení proběhne v listopadu 2016.

Držíme palce!

Mgr. Lenka Minaříková